1)ΥΓΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

Προσοχή: Κρατήσετε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια .φυλάξτε το σε δοχείο πολύ καλά κλεισμένα, σε δροσερό και ξηρό μέρος .Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε την περιοχή αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό.

Η συσκευασία και το περιεχόμενο της πρέπει να απορρίπτονται συμφώνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Αποφεύγετε η άμεση επαφή του προϊόντος με το περιβάλουν. Μην καταπίνετε το υγρό. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί έμετος . Ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή.

Για συμβουλές από το κέντρο δηλητηριάσεων κάλεσε στο (0030) 21077933777

Οδηγίες: Μη το χρησιμοποιείτε κατά της τη διάρκεια της εγκυμοσύνης , κατά την διάρκεια του θηλασμού, η αν έχετε κάποια καρδιακή η αναπνευστική πάθηση. Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κάποιος ανεπιθύμητης αντίδρασης συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Απαγορεύονται οι πώλησης σε ανηλίκους . Μην επεμβαίνετε στο περιεχόμενο του προϊόντος.

Φύλαξη: διατηρείτε το δοχείο πολύ καλά κλεισμένο σε δροσερό και ξηρό μέρος ,μακριά από πηγές θερμότητας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα .

2)ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Τα πηνία προορίζονται μόνο για ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ χρήστες.

Οι αντιστάσεις του πηνίου μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με το RDA / RTA και το πόσο ακριβώς διαβάζει το mod τα πηνία. Το μήκος των αγωγών που εισέρχονται στις οπές θα επηρεάσει επίσης την αντίσταση. Όλα τα πηνία μας έχουν δοκιμαστεί αρκετές φορές για να λάβουν την πιο ακριβή δυνατή ανάγνωση.

Συνιστάται ανεπιφύλακτα η γνώση σχετικά με την ασφάλεια της μπαταρίας και τον νόμο ohms Χρησιμοποιήστε το με δική σας ευθύνη.  Οι περιορισμένοι και οι λιανοπωλητές ΔΕΝ είναι υπεύθυνοι για τραυματισμό ή ζημία που προκλήθηκε σε περιουσία ή άτομο λόγω κακής χρήσης του προϊόντος μας.