Όροι Ασφαλείας

Προσοχή: Κρατήσετε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια .φυλάξτε το σε δοχείο πολύ καλά κλεισμένα, σε δροσερό και ξηρό μέρος .Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε την περιοχή αμέσως με άφθονο σαπούνι και νερό.

Η συσκευασία και το περιεχόμενο της πρέπει να απορρίπτονται συμφώνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Αποφεύγετε η άμεση επαφή του προϊόντος με το περιβάλουν. Μην καταπίνετε το υγρό. Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί έμετος . Ζητήστε άμεση ιατρική συμβουλή.

 

Για συμβουλές από το κέντρο δηλητηριάσεων κάλεσε στο (0030) 21077933777

 

Οδηγίες: Μη το χρησιμοποιείτε κατά της τη διάρκεια της εγκυμοσύνης , κατά την διάρκεια του θηλασμού, η αν έχετε κάποια καρδιακή η αναπνευστική πάθηση. Μην το καταπίνετε. Σε περίπτωση κάποιος ανεπιθύμητης αντίδρασης συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Απαγορεύονται οι πώλησης σε ανηλίκους . Μην επεμβαίνετε στο περιεχόμενο του προϊόντος.

 

Φύλαξη: διατηρείτε το δοχείο πολύ καλά κλεισμένο σε δροσερό και ξηρό μέρος ,μακριά από πηγές θερμότητας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα .